Lai auto darbotos ar sašķidrināto naftas gāzi ir nepieciešamas šādas komponentes: