Sākums

 
 
 
 
 
 
 
Kas ir autogāzeAutogāze un tās priekšrocības

Autogāze ir ekoloģiski tīra ogļūdeņraža degviela iekšdedzes benzīna dzinējiem.
 
Gāzes iekārtas uzstādīšana būtiski samazina degvielas izmaksas. Automašīna darbojas gan uz gāzi, gan uz benzīnu. Beidzoties gāzei, automašīna automātiski pārslēdzas benzīna režīmā.
 
Ņemot vērā to, ka benzīna izmaksas ir divtik lielākas nekā gāzei, autogāze iegūst arvien lielāku popularitāti Latvijā
 
Ekonomija.
Izmantojot autogāzi, Jūsu tēriņi par degvielas iegādi samazināsies uz pusi, neraugoties uz to, ka autogāzes izlietojums ir augstāks par 5-10%. Gāzes cena parasti ir 40-50% zemāka par benzīna cenu

Rūpes par automašīnu.
Automašīnu dzinēju resurss, kas darbojas uz autogāzi, pieaug. Tas notiek vairāku iemeslu dēļ:
  1.  1.Gāze nesatur piemaisījumus, kas bojātu degvielas sistēmas detaļas.
  2. 2.Kad automašīna darbojas autogāzes režīmā, notiek pilnīga degvielas maisījuma sadegšana, jo gāze viegli sajaucas ar gaisu un degkamera vienmērīgi piepildās ar viendabīgu homogēnu maisījumu.

  3. 3.Dzinēja darba laikā eļļa nenoskalojas un neizšķīst no dzinēja sieniņām, jo gāze nonāk degkamerā tvaikveida stāvoklī. Samazinoties ogļūdeņraža nosēdumiem, degkamerā neuzkrājas sveķainie nosēdumi un uz bloka galviņas un virzuļiem neveidojas piededži. Darbojoties autogāzes režīmā, eļļa ir tīrāka, tā nesašķidrinās un ilgāk saglabā savas īpašības, tāpēc tā retāk jānomaina. Ievērojami pagarinās arī aizdedzes sveču kalpošanas laiks.

  4. 4.Automašīnas dzinējs strādā klusāk, jo gāze sadeg lēnāk. Jebkurā brauciena režīmā augstā SNG (sašķidrināta naftas gāze) oktāna skaitļa dēļ praktiski nav vērojama denotācija.

  5. Autogāzes priekšrocības efektīvi var izmantot tad, ja gāzes sistēma strādā pareizi, ja automašīnas tehniskais stāvoklis ir labs un automašīna ir nodrošināta ar modernu gāzes sistēmu un tiešu gāzes iešprici.

  6.  

  7. Rūpes par dabu.

    Izmantojot autogāzi, Jūs rūpejaties par apkārtējās vides tīrību – atmosfērā mazāk nonāk tādas kaitīgas vielas kā sērs, svins, slāpekļa oksīdi un citas indīgas vielas.

Izplūdes gāzes ir gāzveidīgu produktu maisījums, kas veidojas degvielai sadegot iekšdedzes dzinējos. Tās satur vairāk nekā 300 vielas, vairums no tām ir toksiskas. Vienas tieši kaitē veselībai, bet citas var netieši kļūt par kādas saslimšanas cēloni.


Tabulā procentos redzama kaitīgo vielu izplūde, kas rodas sadegot dažāda veida degvielai.


 

Partneri

 
 
      

 
 
 
 
 
 

Atbalsta